EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/vhosts/web-new.uniag.sk/themes/front.php on line 282
Nový indonézsky veľvyslanec na návšteve SPU
08.02.2013 | Renáta Chosraviová
08.02.2013 | Renáta Chosraviová

Nový indonézsky veľvyslanec na návšteve SPU

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februára nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Djumantoro Purwokoputro Purbo v sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari . Vzácneho hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce.

Z vernisáže výstavy Zmeny hodnotových orientácií
01.02.2013 | Renáta Chosraviová
01.02.2013 | Renáta Chosraviová

Z vernisáže výstavy Zmeny hodnotových orientácií

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú výstavu fotografií s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) – Zmeny hodnotových orientácií (Changing Value Preferences).

Fakulta biotechnológie a potravinárstva oslávila 10. výročie
29.01.2013 | Renáta Chosraviová
29.01.2013 | Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva oslávila 10. výročie

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia.V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít, spolupracujúcich inštitúcií a ďalší hostia. • video •

6. Akademický ples nitrianskych univerzít
21.01.2013 | Renáta Chosraviová
21.01.2013 | Renáta Chosraviová

6. Akademický ples nitrianskych univerzít

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Kultúrno-spoločenské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  • video •

Na SPU je akreditovaný nový študijný program - vinárstvo
21.01.2013 | Renáta Chosraviová
21.01.2013 | Renáta Chosraviová

Na SPU je akreditovaný nový študijný program - vinárstvo

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený študijný program uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.

EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Stratégia internacionalizácie Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY