EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/vhosts/web-new.uniag.sk/themes/front.php on line 282
Z diskusie o realizácii študentských praxí na VPP
19.10.2012 | Renáta Chosraviová
19.10.2012 | Renáta Chosraviová

Z diskusie o realizácii študentských praxí na VPP

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany inicioval stretnutie so študentmi 5. ročníka FAPZ a vedením SPU na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. Konalo sa 19. októbra na pôde SPU. Zámerom bolo prediskutovať otázky zabezpečovania praxe a vyzvať študentov na otvorený dialóg súvisiaci s rôznymi aspektmi  organizácie študentských praxí, s cieľom zvýšiť ich kvalitu. 

VPP zrekonštruoval priestory na farme v Oponiciach
19.10.2012 | Renáta Chosraviová
19.10.2012 | Renáta Chosraviová

VPP zrekonštruoval priestory na farme v Oponiciach

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, 18. októbra prezentoval vedeniu SPU zrekonštruované priestory na veľkokapacitnej farme v Oponiciach, ako aj ďalšie plány do budúcnosti, súvisiace s výstavbou agroturistického zariadenia.

S europoslancami o novej spoločnej poľnohospodárskej politike
17.10.2012 | Renáta Chosraviová
17.10.2012 | Renáta Chosraviová

S europoslancami o novej spoločnej poľnohospodárskej politike

Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika a priority Európskeho parlamentu v tejto oblasti boli hlavnou témou Fóra občanov, ktoré 15. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Zmluva SPU s biskupským úradom
04.10.2012 | Renáta Chosraviová
04.10.2012 | Renáta Chosraviová

Zmluva SPU s biskupským úradom

SPU v Nitre a Biskupský úrad v Nitre uzatvorili 3. októbra zmluvu o vzájomnej spolupráci. Partnerstvo podporujúce činnosť v oblasti vzdelávania a kultúry podpismi spečatili rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a nitriansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

SPUFEST úspešne za nami
28.09.2012 | SPU Web Editor
28.09.2012 | SPU Web Editor

SPUFEST úspešne za nami

Pod záštitou rektora SPU v Nitre prof. Petra Bielika sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2012/2013 a osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil dňa 26. septembra 2012 koncert SPUFEST

EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Stratégia internacionalizácie Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY