Účinkujúce súbory

 

tl_files/download/Pictures/Akademicka Nitra 2014/AN2014_banner.jpg


BORIEVKA
Technická univerzita v Košiciach
www.fsborievka.sk

EKONÓM
Ekonomická univerzita v Bratislave
www.fsekonom.sk

GYMNIK
Univerzita Komenského v Bratislave
www.gymnik.sk

HORNÁD
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

MLADOSŤ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.ufsmladost.sk

POĽANA
Technická univerzita vo Zvolene
www.fspolana.sk

PONITRAN
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
https://sk-sk.facebook.com/Ponitran

STAVBÁR
Žilinská univerzita v Žiline
www.fsstavbar.sk

TORYSA
Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk/ruc/www/torysa/VSFS.htm

VÁH
Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
www.fsvah.sk

ZOBOR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.fszobor.sk


Zahraničné súbory / Foreign ensambles

ČTYŘLÍSTEK
Nové Strašecí, Česká republika
www.ctyrlistekns.cz

FOLKMANUSHOWK
Székesfehérvár, Madarsko
https://hu-hu.facebook.com/folkmanushowk

RUSSKAJA PESNJA, ZALATOJE ČERNOZEMJE
Belgorod, Ruská federácia

MOROLO „CHIGLI  DE `MBROLO“
Morolo, Taliansko

POĽANA
Brno, Česká republika
www.polana.cz

SKALNI
Krakov, Poľsko
skalni.ur.krakow.pl