Organizačný štáb / Executive Staff

 

Prezidentka AN 2018 / President of the AN 2018
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Riaditeľ AN 2018 / Director of the AN 2018
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa festivalu / Deputy Director of the AN 2018
Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD.

Vedúca ekonomického úseku / Head of the Financial Section
doc. Ing. Izabela Adamičková PhD.

Vedúca umeleckého úseku / Head of the Artistic Section
Ing. Petra Zaujecová

Vedúca propagačného úseku / Head of the Promotion Section
PhDr. Renáta Chosraviová

Vedúca úseku ubytovania a stravovania / Head of the Section for Accommodation and Catering
Ing. Ľubica Pastrnáková

Vedúcie úseku satelitných programov / Head of the Section for Satellite Programmes
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., PhDr. Ing. Daniela Wolfová

Výkonný vedúci organizačného úseku / Head of Operating Section
Ing. Miloš Žigrai

Vedúca kancelárie AN 2010 / Head of the AN 2018 Office
Ing. Dana Klačková

Zástupkyňa Mestského úradu v Nitre / Representative of the Nitra`s City Office
Mgr. Dagmar Bojdová

Zástupkyňa NSK / Representative of the Nitra Self-Governing Region
PhDr. Silvia Detvayová

Členovia organizačného štábu AN 2018 / Members of the AN 2018 Ogranizational Staff
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing. Miroslava Cigáňová, Mgr. Pavol Vakoš, Lujza Záhoráková, Ing.Marián Járek