Festival Akademická Nitra 2014

 

tl_files/download/Pictures/Akademicka Nitra 2014/AN2014_banner.jpg

39. MEDZINÁRODNÝ AKADEMICKÝ FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
39th INTERNATIONAL ACADEMIC FOLK GROUPS FESTIVAL

pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča


7. - 10. júla 2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

July, 7-10, 2014
Slovak University of Agriculture in Nitra

 

Festival je zaradený v programe International Organization of Folk Art

 

Organizátori:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,


Spoluorganizátori:
Mesto Nitra,   Nitriansky samosprávny kraj , Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Folklórna únia Slovenska, Západoslovenské folklórne združenie

 


Súťažné predstavenia a galakoncert, Divadlo A. Bagara v Nitre: 
8. 7. - prvý súťažný večer
9. 7. - druhý súťažný večer
10. 7. - galakoncert


Kontakt: an2014@uniag.sk

www.facebook.com/AkademickaNitra2014


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je  organizátorom 39. ročníka medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov AKADEMICKÁ NITRA 2014. Podujatie sa uskutoční  7. – 10. júla 2014 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

K sprievodným podujatiam festivalu budú patriť vystúpenia súborov v  uliciach Nitry a okolí. Súčasťou  budú tradičné stretnutia s najvyššími predstavitelmi univerzít, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.