Študentské domovy a jedálne SPU v Nitre

Ubytovanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch s celkovou kapacitou vyše 2200 lôžok.

Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

Pokyny pre ubytovanie študentov

Poriadok poplatkov

Ochrana osobných údajov

 

Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a  Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačnej čipovej karty - preukazu študenta. Obedy si môžu objednávať vopred zo šiestich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. Ceny jedál sú dotované 1,30 € a výsledná cena obeda je v rozpätí od 0,85 € do 2,43 € v závislosti od druhu. V jednotlivých študentských domovoch sú aj bufety s občerstvením.

Kontakt

Riaditeľstvo študentských domovov a jedální
pri SPU v Nitre
Štúrova č. 3, 949 01  Nitra
tel.: +421 37 6415700
fax: +421 37 6415739