Pokyny pre ubytovanie študentov v akademickom roku 2021/22

Zásady prideľovania ubytovania v ŠD Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre