Pokyny pre ubytovanie študentov v akademickom roku 2020/21

Zásady prideľovania ubytovania v ŠD Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre