Poriadok poplatkov spojených s ubytovaním študentov a hostí v ubytovacích zariadeniach SPU v Nitre

pre akademický rok 2020/21

pre akademický rok 2019/20

pre akademický rok 2018/19

pre akademický rok 2017/18

pre akademický rok 2016/17

pre akademický rok 2015/16