Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Kontakty

 

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 
Sídlo
Študentský domov A. Bernoláka
Trieda A. Hlinku 38
949 76 Nitra
 
 
Korešpondenčná adresa
UO OZ PŠaV pri SPU
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Tel.:037/641 5513, 037/65 13 241
E-mail: odbory@uniag.sk
 
IČO: 36110451
 
 
Členovia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU 2019 - 2023 (zoznam na stiahnutie)
 
 

prof.  RNDr.  Zuzana HLAVÁČOVÁ, CSc.

 • Predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
 • TF - Katedra fyziky
 • e-mail: zuzana.hlavacova@uniag.sk
 • kl. 4767, 5513, 5510 (+421-37-641 4767,+421-37-641 5513,+421-37-641 5510)

 

prof.  Ing.  Miroslav ŽITŇÁK,  PhD.

 • Podpredseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, Predseda FO TF
 • TF - KZSaBT
 • e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk
 • kl. 5692 (+421-37-641 5692)

 

Elena PALKOVÁ

 • Hospodárka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
 • Sekretariát Výboru UO OZ PŠaV
 • e-mail: elena.palkova@uniag.sk
 • kl. 5513, 5510 (+421-37-641 5513,+421-37-641 5513,)

 

doc.  Ing. Soňa FELŠӧCIOVÁ,  PhD.

 

doc.  Mgr. Želmíra BALÁŽOVÁ,  PhD.

 

Ing.  Jana ČERNÁ,  PhD.

 

Ing.  Mariana ELIÁŠOVÁ,  PhD.

 

Mgr. Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ,  PhD.

 

Ing.  Janette GUZMICKÁ

 

Ing.  Beáta MARTIŠKOVÁ

 

Ing.  Aniko ZÚZIKOVÁ

 

JUDr.  Alžbeta KENTOŠOVÁ

 

Viera DUCHOŇOVÁ

 

doc. Ing. Jana MAKOVÁ, PhD.

 • Komisia pre občianske záležitosti a stravovanie zamestnancov
 • FBP - KMi
 • e-mail: jana.makova@uniag.sk
 • kl. 4434 (+421-37-641 44434) 

 

Ing.  Monika MÓCIKOVÁ

 • Mzdová a legislatívna komisia
 • R-SPU – Útvar mzdovej učtárne
 • e-mail: monika.mocikova@uniag.sk
 • kl. 5531 (+421-37-641 5531)

 

Ing.  Marek KOVÁR,  PhD.

 

Viera DUCHOŇOVÁ

 • Rekreačná komisia
 • Dočasne poverená vedením Rekreačnej komisie
 • Miesto patrí zástupcovi FO FEM, ktoré je dočasne ňou neobsadené
 • FAPZ - KVĽ
 • e-mail: viera.duchonova@uniag.sk
 • kl. 4880 (+421-37-641 4880)

 

Ing.  Renáta ZÁHORSKÁ, PhD.

 

Ing.  Beáta NOVOTNÁ, PhD.

kl. 5230 (+421-37-641 5230)