Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Kontakty

 

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 
Sídlo
Študentský domov A. Bernoláka
Trieda A. Hlinku 38
949 76 Nitra
 
 
Korešpondenčná adresa
UO OZ PŠaV pri SPU
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Tel.:037/641 5513, 037/65 13 241
E-mail: odbory@uniag.sk
 
IČO: 36110451
 
 
Členovia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU 2014 - 2018  (zoznam na stiahnutie)
 
 • doc.  RNDr.  Zuzana HLAVÁČOVÁ, CSc.
Predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
TF - Katedra fyziky
e-mail: zuzana.hlavacova@uniag.sk
kl. 4767, 5513, 5510 (+421-37-641 4767,+421-37-641 5513,+421-37-641 5510)
 
 • Ing.  Ľubica ĎUĎÁKOVÁ
Podpredsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Predsedníčka DO OZ PŠaV R-SPU
VES SPU v Nitre
e-mail: lubica.dudakova@uniag.sk
kl. 4561 (+421-37-641 4561)
 
 • Elena PALKOVÁ
Hospodárka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Sekretariát Výboru UO OZ PŠaV
e-mail: elena.palkova@uniag.sk
kl. 5513, 5510 (+421-37-641 5513,+421-37-641 5513,)
 
 • Ing.  Radoslav Stanovič,  PhD.
Tajomník Výboru UO OZ PŠaV,
Komisia BOZP a PO
FBP - KCh
e-mail: radovan.stanovic@uniag.sk
kl. 4248 (+421-37-641 4248)
 
 • Ing.  Alica BOBKOVÁ,  PhD.
Predsedníčka FO FBP
FBP - KHaBP
e-mail: alica.bobkova@uniag.sk
kl. 4623 (+421-37-641 4263)

 • Ing.  Jana ČERNÁ,  PhD.
Predsedníčka FO FZKI
FZKI - KBZ
e-mail: jana.cerna@uniag.sk
kl. 5437 (+421-37-641 5437)
 
 • Ing.  Mariana ELIÁŠOVÁ,  PhD.
Predsedníčka  FO FEŠRR
FEŠRR - KE
e-mail:  mariana.eliasova@uniag.sk
kl. 5641 (+421-37-641 5641)

 • Mgr. Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ,  PhD.
Predsedníčka FO FEM
FEM - KM
e-mail: radomira.greganova@uniag.sk
kl. 4180 (+421-37-641 4180)
 
 • Ing.  Janette GUZMICKÁ
Predsedníčka DO SlPK a CIKT
SlPK pri SPU
e-mail: janette.guzmicka@uniag.sk
kl. 5031 (+421-37-641 5031)

 • Ing.  Beáta MARTIŠKOVÁ
Predsedníčka FO FAPZ
FAPZ - KOR
e-mail: beata.martiskova@uniag.sk
kl. 4257 (+421-37-641 4257)
 
 • Ing.  Aniko ZÚZIKOVÁ
Predsedníčka DO ŠD
ŠD A. Bernoláka
e-mail: aniko.zuzikova@uniag.sk
kl. 4867 (+421-37-641 4867)

 • doc.  Ing.  Miroslav ŽITŇÁK,  PhD.
Predseda FO TF
TF - KS
e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk
kl. 5692 (+421-37-641 5692)
 
 • Ing. Mária BARANTÁLOVÁ
Mzdová a legislatívna komisia
R-SPU – UEP a MU
e-mail: maria.barantalova@uniag.sk
kl. 5531 (+421-37-641 5531)

 • Viera DUCHOŇOVÁ
Rekreačná komisia
FAPZ - KVĽ
e-mail: viera.duchonova@uniag.sk
kl. 4880 (+421-37-641 4880)
 
 • Ing.  Marek KOVÁR,  PhD.
Komisia pre prácu s deťmi
FAPZ - KFR
e-mail: marek.kovar@uniag.sk
kl. 4440 (+421-37-641 4440)

 • Ing.  Roman RÉCKY,  PhD.
Športová komisia
FEM - KMar
e-mail: roman.recky@uniag.sk
kl. 4159 (+421-37-641 4159)
 
 • Ing.  Renáta ZÁHORSKÁ, PhD.
Kultúrna komisia
TF - Dekanát
e-mail: renata.zahorska@uniag.sk
kl. 5588 (+421-37-641 5588)