Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Aktivity

24.05.2017 09:54:27

Odborová organizácia UKF Nitra ponúka voľné miesta na zájazdy

 
 
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2017 -  5-dňový poznávací zájazd  O S T R A V A   A  O K O L I E
 
Termín: 27.08.- 03.09. 2017 - F R A N C Ú Z S K O - PARÍŽ - VERSAILLES - FONTAINEBLEAU A ZÁMKY  NA LOIRE
 
Termín: 9. 6. 2017 (piatok) - UHERSKÝ BROD – VELEHRAD - MODRÁ

Čítať ďalej…

16.05.2017 13:29:08

Turistický zájazd - Manínska vrchovina a Malá Fatra

Výbor UO OZ - športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd do

Manínskej vrchoviny a Malej Fatry  
v termíne 6. 7. - 9. 7. 2017 (štvrtok - nedeľa)
 

Čítať ďalej…

12.05.2017 10:24:49

Správa o činnosti UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre za rok 2016

Vážený pán predseda OZ PŠaV na Slovensku, vážený pán prorektor, milí hostia, vážené delegátky a delegáti !

Stretávame sa takmer po roku od predchádzajúcej konferencie, ktorá sa uskutočnila 10. mája 2016. Uznesenia konferencie sa priebežne plnili. Výbor UO sa zaoberal pripomienkami, ktoré vznikli v diskusii či už na konferencii UO alebo konferenciách FO a DO. Čo sa týka stabilizácie členskej základne, môžeme konštatovať potešiteľný fakt, že máme viac členov ako vlani. Výbor taktiež zorganizoval 10. 3. 2017 školenie pre vedúcich OÚ, na ktorom vystúpil predseda OZ Ing. Ondek a predseda Združenia VŠaPRO doc. Habán, členovia Výboru Ing. Eliášová a Ing. Otepka. O čerpaní prostriedkov nás bude informovať p. Palková.

* DOKUMENT NA STIAHNUTIE PDF

Čítať ďalej…

12.05.2017 10:15:16

GEMER - TOKAJ - KOŠICE

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na dvojdňový poznávací zájazd

GEMER - TOKAJ - KOŠICE
termín: 1. 2. júla 2017 ( sobota- nedeľa )
 

* PROGRAM - Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

04.05.2017 11:15:17

Rekreácie - leto 2017

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO,  zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich rekreačných strediskách:

* REKREÁCIE LETO 2017 - DOKUMENT PDF

* CENNÍK - DOKUMENT PDF

Čítať ďalej…

04.05.2017 10:48:33

NÁVŠTEVA ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY BUDAPEŠŤ

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie 

Návšteva zoologickej záhrady Budapešť
ktoré sa uskutoční 3. júna 2017 (sobota)

Čítať ďalej…

24.04.2017 17:40:42

MAĎARSKO - Severný Balaton

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre Rekreačná komisia  UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU nasledovné podujatie:
MAĎARSKO – Severný Balaton
4-dňový poznávací zájazd      Termín: 24. 8. – 27. 8. 2017

Čítať ďalej…

24.04.2017 17:18:38

Pochod Tribečským pohorím-2017

Dielenský výbor pri OZ  PŠ a V pri rektoráte SPU v Nitre a športová komisia UO OZ PŠ a V si Vás dovoľuje pozvať na

7. ročník turistického pochodu
Tríbečským pohorím
Termín:  01.05. 2017 /pondelok/
 

Čítať ďalej…

23.03.2017 09:57:47

Športové aktivity pre zamestnancov SPU v Nitre

Na základe Kolektívnej zmluvy na roky 2016 - 2018 Časť III. čl. 9 ods. 2,   UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre v spolupráci z  CUŠ zabezpečia bezplatnú regeneráciu pracovnej sily v športových zariadeniach SPU

* súbor na stiahnutie ,,PDF"

Čítať ďalej…

19.03.2017 12:25:52

NA BAJKU UNIVERZITOU

odborári UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, 

zapojme sa a podporme spolu projekt SPU v Nitre  NA BAJKU UNIVERZITOU. 

Zahlasujme zaň v obchodnom dome Tesco na Štefánikovej tr.48 v Nitre (malé Tesco, oproti Mlynom).

* PLAGÁT NA STIAHNUTIE

Čítať ďalej…

10.03.2017 08:48:03

Lyžovali o pohár predsedu OZ PŠaV na SLOVENSKU

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre na pretekoch reprezentovali - Ing. Martin Tokár, PhD. -FBP KSSRP a Ing. Milan Dobiáš, PhD. - FAPZ-KHMHZ.

* príloha

Čítať ďalej…

26.02.2017 23:04:33

Školenie zástupcov zamestnancov na SPU v Nitre

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre organizuje školenie pre zástupcov zamestnancov, ktoré sa uskutoční 10.marca 2017 od 10:00 hod v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

*Dokument na stiahnutie "PDF"

Čítať ďalej…

21.02.2017 11:38:54

KORČUĽOVANIE - marec 2017

Výbor UO OZ – športová komisia v spolupráci s vedením SPU v Nitre zabezpečili pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov možnosť verejného korčuľovania v Hokejovej hale na Klokočine, Škultétyho 1.

Termíny:  1. 3. 2017 (streda) v čase 16,45 h – 17,45 h
               10. 3. 2017 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h

Čítať ďalej…

17.02.2017 13:36:43

Divadelné predstavenie Syna či dcéru ?

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na divadelné predstavenie SYNA ČI DCÉRU ? ( komédia)

termín :  9. marca 2017 - štvrtok

Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

03.02.2017 14:28:02

Medzinárodná výstava orchideí v Klostenneuburgu - 10. marca 2017

Skvelý zájazd na medzinárodnú výstavu orchideí v Klostenneuburgu dňa 10. marca 2017

OZNAM *JPG*

Čítať ďalej…

03.02.2017 14:14:22

dovolenka v Taliansku - Caorle - Hotel Minerva

Skvelá ponuka na dovolenku v Taliansku Caorle - bývalé letné sídlo Benátského Dóžu

Termín: 25.8  - 3.9.2017

OZNAM *JPG*

Čítať ďalej…

03.02.2017 14:03:42

Cigánski Diabli - fašiangový koncert, 18. február 2017

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na

Fašiangový koncert Cigánskych Diablov, ktorý sa uskutoční 18. februára 2017 - sobota v OC MAX Nitra – Nájomná jednotka 210 o  20 h .  

Dokument na stiahnutie *PDF*

Dokument na stiahnutie *DocX*

Čítať ďalej…

23.01.2017 09:44:02

kúpele Bojnice 2017 - úprava pracovného času v deň odchodu

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre a vedenie SPU v Nitre povoľuje pre všetkých účastníkov regeneračno-liečebného pobytu v Bojniciach úpravu pracovného času v deň odchodu nasledovne

pri I. termíne  25. 1. 2017  - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h
pri II. termíne 1. 2. 2017 - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.
pri III. termíne 8. 2. 2017 -  zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.

Odchod autobusu na jednotlivé turnusy by bol o 15,15 h od ŠD A. Bernoláka. 


Čítať ďalej…

14.01.2017 19:55:34

LYŽIARSKE JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY V ROKU 2017

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskych stredísk v termínoch:

* PARK SNOW DONOVALY  21. 1. 2017 (sobota) a 11. 2. 2017 (sobota)

* Ski KRAHULE Juh  28. 1. 2017 (sobota)

Dokument na stiahnutie ,,PDF"

Dokument na stiahnutie ,,DOC"

Čítať ďalej…

28.11.2016 00:03:23

zájazd do Budapešti

Výbor UO dáva do pozornosti zájazd organizovaný Radou ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
do Budapešti dňa 17. 12. 2016 (sobota).
Prihlásiť sa môžete do 30. 11. 2016 t. j. streda na sekretariát ZO č. tel. 037/ 6408045,

Čítať ďalej…

24.11.2016 13:31:12

muzikál - Povolanie Pápež

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie

  • Termín: 20. december 2016 - utorok (DAB Nitra – veľká sála)  o  18:30 hod.

Čítať ďalej…

22.11.2016 17:57:18

Benefičný koncert Bez modrín

Výbor UO dáva do pozornosti zamestnancov SPU v Nitre benefičný koncert BEZ MODRÍN, ktorý organizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Uskutoční sa 4. decembra 2016 o 18.30 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre.  

PLAGÁT

Čítať ďalej…

16.11.2016 18:17:13

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

na ktoré Vás aj v tomto roku srdečne pozývame dňa 10. 12. 2016 (sobota) o 15:00 h do auly Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na divadelné predstavenie súboru Divadielko na osmičke s rozprávkou Spravodlivý bohumil. 

- OZNAM NA STIAHNUTIE

Čítať ďalej…

04.11.2016 09:11:33

NÁVŠTEVA MIKULÁŠSKEJ VIEDNE

Dňa 3. decembra 2016

-malá zástavka v Hainburgu
-prehliadka historických námestí vo Viedni, na ktorých sa konajú vianočné trhy
-krátka prehliadka kostola na námestí Am Hof ,,HOFKIRCHE "

Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

20.10.2016 09:25:40

Regeneračno liečebný pobyt- kúpele BOJNICE

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice.
Termíny:
1. termín - 25. – 29. január 2017   OBSADENÉ  !!
2. termín – 1. - 5. február 2017    OBSADENÉ  !!
3. termín - 8. - 12. február 2017  POČET VOĽNÝCH MIEST - 10  !!!

Čítať ďalej…

30.09.2016 10:43:16

Pozvánka na stretnutie s bývalými zamestnancami univerzity

Dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať na stretnutie s bývalými zamestnancami, ktoré organizujeme dňa 

26.októbra 2016 (streda) o 14,00 h v Kongresovom centre Študentského domova A. Bernoláka 1 posch. /Tr. A. Hlinku 38/

Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

30.09.2016 10:24:52

Zimná rekreácia 2016

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre oznamuje rekreáciu počas zimných prázdnin v rekreačnom zariadení OZ PŠaV v Kežmarských žlaboch, v Čingove a v Piešťanoch.

Dokument Rekreácia zima 2016/2017

Ponuka Hotel park Pisťany: Dokument Vianoce 2016   

Ponuka Hotel park Pisťany: Dokument Silvester 2016

Čítať ďalej…

13.09.2016 08:25:40

FUTBALOVÝ TURNAJ TROCH UNIVERZÍT

P O Z V Á N K A 

na  FUTBALOVÝ  TURNAJ TROCH UNIVERZÍT O PUTOVNÝ POHÁR organizovaný pod záštitou 
prof. Ing. Petra BIELIKA, PhD. – rektora SPU v Nitre
 

Čítať ďalej…

28.06.2016 12:35:26

Týždeň plačúcich očí nad našimi platmi

Nepedagogických zamestnancov v školstve platených podľa priloženej tabuľky núti táto vláda žiť na hranici biedy.

Sú to ekonómky, vedúce ŠJ, kuchárky, hospodárky, upratovačky, školníci a veľa ďalších profesií.

Čítať ďalej…

29.05.2016 22:50:15

TURISTICKÝ ZÁJAZD

Výbor UO OZ - športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4 - dňový zájazd do Malej Fatry, Nízkych a Západných Tatier

v termíne 25. 6. - 28. 6. 2016 (sobota - utorok)

Dokument na stiahnutie


Čítať ďalej…

18.05.2016 19:59:16

Slovenský muzikál: Atlantída (11. júna 2016)

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – slovenský muzikál Atlantída. Termín:  11. júna 2016 (sobota). Miesto konania:  Mestská športová hala v Trnave. Začiatok predstavenia: 19.00 h   Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:55:59

Dovolenka v Chorvátsku: Vodice

Skvelá ponuka na dovolenku v Chorvátsku, Vodice - Hotel Angeli *** .
Termín - 17. - 26. 6. 2016  Leták

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:52:59

MDD 2016 - Zoologická záhrada Lešná - Zlín

Návšteva zoologickej záhrady LEŠNÁ - ZLÍN. Termín 4. júna 2016 (sobota). Odchod autobusu o 8:00 h z parkoviska pred ŠD A. Bernoláka   Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:47:20

Športový deň zamestnancov SPU 2016

Vážení zamestnanci SPU, Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre v spolupráci s Centrom univerzitného športu Vás pozýva na Športový deň zamestnancov SPU, ktorý sa uskutoční v piatok 6. mája 2016.

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:39:49

Táborovo - detstvo ako má byť

Poukaz v hodnote 50 eur /platnosť do 20. 5. 2016/ na letný tábor pre deti pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Poukaz

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:33:27

Pobyt: Račkova dolina – Západné Tatry

5-dňový pobyt v Tatrách, Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina – Západné Tatry v termínoch 15. - 19. 8. 2016 a 29. 8. - 2. 9. 2016      Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:29:27

Neusiedlerské jazero – pre cyklistov aj necyklistov

Výbor UO OZ – Športová komisia organizuje dňa 21. 5. 2016 (sobota) zájazd k Neusiedlerskému jazeru. Odchod autobusu o 7:00 h z parkoviska pred výstaviskom Agrokomplex. Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:19:37

Zájazd: Poľsko (Wieliczka - Krakow – Czensztochova - Kazimierz)

Rekreačná komisia spolu s Kultúrnou komisiou UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU trojdňový autobusový zájazd POĽSKO v termíne 14. – 17. júl 2016.  Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:13:31

Protestné zhromaždenie

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR.

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:07:35

Rekreácie - leto 2016

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v rekreačných strediskách: Račkova dolina, Patince, Čingov, Kežmarské žľaby, Trenčianske Teplice, Praha, Karlov pod Pradědem. Dokument na stiahnutie (pdf)  Cenník (doc)

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:05:10

Slovenský muzikál - ATLANTÍDA

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – slovenský muzikál. Termín:  11. marca 2016 (piatok)  (Divadlo Tower Stage, Bratislava) začiatok predstavenia o 19:00 h. Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 19:02:24

Lyžiarske jednodňové zájazdy 2016

Ski KRAHULE Juh  13. 2. 2016  (sobota) a 27. 2. 2016 (sobota)

PARK SNOW DONOVALY  20. 2. 2016  (sobota)

Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…

18.05.2016 18:56:53

Korčuľovanie

Termíny: 12.2.2016 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h a 19.2.2016 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h

Dokument na stiahnutie

Čítať ďalej…