Aktuálne informácie

06.12.2016 12:35:18 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU sa stal čestným profesorom Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej univerzity

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením rektora Dr.h.c. prof. Ing.  Petra Bielika, PhD., navštívili od 1. do 5. decembra významné partnerské univerzity v Ruskej federácii. Na Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej univerzite rektorovi SPU udelili čestný titul Profesor honoris causa.

Čítať ďalej…

02.12.2016 12:03:06 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU ocenil jubilujúcich zamestnancov

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, ocenil pri príležitosti životného jubilea Ing. Alenu Jančuškovú, tajomníčku Technickej fakulty SPU a prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., vedúceho Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Čítať ďalej…

30.11.2016 11:27:27 vložil SPU Web Editor

Rektor SPU odovzdal dekréty novým docentom

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, si z rúk rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., prevzali dekréty noví docenti.

Čítať ďalej…

16.11.2016 08:52:05 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU ocenil vynikajúcich študentov

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Čítať ďalej…

14.11.2016 14:22:39 vložil Renáta Chosraviová

Izraelský veľvyslanec navštívil SPU v Nitre. Vystúpil s prednáškou vo Výskumnom centre AgroBioTech

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre zorganizovala prednášku veľvyslanca štátu Izrael v SR  Zviho Avinera Vapniho s názvom Výzvy vývoja a rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami: Ako poľnohospodárstvo prispieva k stabilite vo svete a ako Izrael zdieľa svoje know-how s rozvojovými krajinami. Uskutočnila sa  14. novembra v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.

Čítať ďalej…