Aktuálne informácie

27.09.2016 16:00:15 vložil Renáta Chosraviová

Na SPU otvorili tretí ročník výučby čínskeho jazyka

Okrem nového akademického roka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26. septembra slávnostne otvorila aj tretí ročník výučby čínskeho jazyka.

Čítať ďalej…

26.09.2016 17:30:11 vložil Renáta Chosraviová

Začal sa nový akademický rok 2016 - 2017

V aule SPU sa 26. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016 – 2017 na SPU v Nitre, v poradí 64. v etape vývoja našej alma mater.  

Čítať ďalej…

26.09.2016 15:58:52 vložil Renáta Chosraviová

Ivan Šodor z FEM sa stal lídrom študentského startupu

V Bratislave sa 8. septembra  uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu Slovak Student Startup Cup 2016. Študent  Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ivan Šodor, získal cenu lídra  študentského startupu  v kategórii  Životné prostredie, zelené technológie s projektom GrowBox.

Čítať ďalej…

26.09.2016 15:43:24 vložil Renáta Chosraviová

Absolventka našej univerzity navštívila po 17 rokoch svoju alma mater

Bývala absolventka Agronomickej fakulty VŠP v Nitre, Ing. Dana Prasličková, PhD., navštívila 22. septembra 2016 svoju alma mater  a priestory novovzniknutého Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT).

Čítať ďalej…

23.09.2016 11:02:01 vložil Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska knižnica - 70 rokov vo svete informácií

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK)  pri SPU v Nitre, pod vedením Mgr. Beáty Bellérovej, PhD., v tomto roku oslavuje 70. výročie svojej existencie. Významné jubileum si zamestnanci knižnice a pozvaní hostia pripomenuli 22. septembra na celodennom podujatí s názvom 70 rokov vo svete informácií. Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil SlPK Zlatú medailu SPU.

Čítať ďalej…