Aktuálne informácie

27.05.2016 09:02:37 vložil Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU zaznamenáva úspechy. Získal aj viacero ocenení

Poľnohospodárstvo je najcennejšia práca na zemi a najlepší dokazujú, že vedia pracovať.  Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením riaditeľa Ing. Petra Brezovského, PhD., zaznamenáva úspechy. O to väčšiu radosť má manažment, keď sú úspechy aj patrične ocenené. 

Čítať ďalej…

24.05.2016 15:49:37 vložil Renáta Chosraviová

SPU navštívil minister školstva Peter Plavčan

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan  navštívil 24. mája Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Na pracovnom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie sa diskutovalo najmä o napĺňaní programového vyhlásenia vlády v oblasti vysokého školstva, aktuálnych plánoch rezortu a problematike súťažného financovania vedy. V ďalšej časti programu minister navštívil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch.   

Čítať ďalej…

23.05.2016 14:20:36 vložil SPU Web Editor

Rektor SPU navštívil Varšavskú poľnohospodársku univerzitu

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa 18. - 19. mája zúčastnil na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo Varšave pri príležitosti 200. výročia založenia Varšavskej poľnohospodárskej univerzity (VPU).

Čítať ďalej…

23.05.2016 14:07:39 vložil SPU Web Editor

Prípravy na Letnú školu čínskeho jazyka vrcholia

Na pôde SPU sa 5. mája uskutočnilo prípravné stretnutie študentov čínskeho jazyka, ktorí sa zúčastnia na tohtoročnej letnej škole na Tianjinskej univerzite. Pozvanie na podujatie, ktoré pripravil lektor čínskeho jazyka na SPU v Nitre Mgr. Changhui Zhang, prijali aj členovia vedenia SPU a FEM, kolegovia z Katedry jazykov a študenti, ktorí podobný pobyt v Číne absolvovali pred rokom.

Čítať ďalej…

19.05.2016 19:17:02 vložil SPU Web Editor

Prezentačný deň vedy vo VC AgroBioTech ponúkol prehľad polročnej práce

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pripravilo 18. mája 2016 pre zamestnancov a študentov  SPU verejnú prezentáciu činností jednotlivých laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov na nasledujúce obdobie.

Čítať ďalej…