Aktuálne informácie

20.06.2016 17:19:10 vložil Renáta Chosraviová

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná navštívila svoju alma mater

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná navštívila 20. júna Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre – svoju alma mater. Na stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie sa prediskutovali oblasti aktivít univerzity dôležité z pohľadu ministerstva.    VIDEO

Čítať ďalej…

17.06.2016 10:39:03 vložil Renáta Chosraviová

V univerzitnom viváriu pribudol vzácny obyvateľ - krokodíl filipínsky

Do Vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU, pribudol nový obyvateľ. A nie hocijaký, ale kriticky ohrozený druh -  krokodíl filipínsky (Crocodylus mindorensis). Ide o najvzácnejšieho jedinca, akého doteraz počas 15-ročnej histórie vivária chovali a tiež o priame zapojenie sa do záchranného programu krokodíla filipínskeho formou chovu a prípadného rozmnožovania.

Čítať ďalej…

16.06.2016 13:00:39 vložil Renáta Chosraviová

SPU má ďalších úspešných absolventov z radov seniorov

O štúdium na Univerzite tretieho veku SPU v Nitre je neustále veľký záujem. Veď platia známe slová, že človek nestarne, keď je medzi ľuďmi. Potvrdilo to aj 72 seniorov, ktorí tento rok ukončili vzdelávacie programy. Po úspešnom absolvovaní štúdia si na slávnostnej promócii 15. júna prevzali absolventské osvedčenia. Zároveň si prevzali osvedčenia aj 34 absolventi záujmového vzdelávania seniorov v rámci modelu Vidiecka univerzita tretieho veku.

Čítať ďalej…

15.06.2016 09:39:53 vložil Renáta Chosraviová

Rektor reprezentoval SPU na medzinárodnej výstave EDU EXPO v Číne

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa od 7. do 14. júna zúčastnil na konferencii v čínskom Ningbe, zameranej na spoluprácu Číny a krajín strednej a východnej Európy v oblasti vzdelávania a akademickej kooperácie.

Čítať ďalej…

10.06.2016 16:02:57 vložil Renáta Chosraviová

Jedna z najstarších katedier SPU oslávila 70-tku

Nielen ľudia, ale aj inštitúcie a ich súčasti majú svoje jubileá. Jedna z najstarších katedier SPU v Nitre - Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho vzniku. Na rozšírené slávnostné zasadnutie katedry prijali pozvanie zástupcovia vedenia SPU,  FAPZ,  bývalí funkcionári fakulty, členovia senátov, zakladatelia spoločenských aktivít, pedagogickí i technickí pracovníci KŠZ.

Čítať ďalej…