Aktuálne informácie

29.03.2017 14:47:40 vložil Renáta Chosraviová

Partnerská Univerzita v Gente oslávila 200 rokov od svojho vzniku

Partnerská Univerzita v Gente, Belgicku, si slávnostne pripomenula 200 rokov od svojho vzniku. Na podujatí sa v dňoch 23. – 25. marca zúčastnil aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Čítať ďalej…

29.03.2017 14:03:30 vložil Renáta Chosraviová

Erasmus village – informácie pre študentov z prvej ruky

Vestibul pod aulou SPU sa 29. marca opäť premenil na ERASMUS VILLAGE, kde mohli študenti, zamestnanci a návštevníci univerzity virtuálne „navštíviť“ Kazachstan, Tadžikistan, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko či Taliansko.

Čítať ďalej…

28.03.2017 14:53:10 vložil Renáta Chosraviová

SPU si už tradične pripomenula Deň učiteľov ocenením svojich významných osobností

Pri príležitosti Dňa učiteľov, keď si pripomíname posolstvo a odkaz významného mysliteľa, pedagóga a filozofa Jána Amosa Komenského, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti.

Čítať ďalej…

24.03.2017 13:58:37 vložil Renáta Chosraviová

Univerzita v Louisiane pohľadom našich študentov

Keď sa na webovej stránke našej univerzity objaví výzva na študijný pobyt na univerzite v Louisiane, USA, určite reagujte! Stojí to za to!

Čítať ďalej…

17.03.2017 09:47:25 vložil Renáta Chosraviová

Z autorskej prezentácie knihy Značka: nositeľ imidžu výrobcu

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre organizuje v rámci 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc od 13. do 19. marca viacero zaujímavých akcií. Novinkou bolo podujatie s názvom Pre tých, čo chcú vedieť, ktorého myšlienkou je autorská  prezentácia knihy. 

Čítať ďalej…