Aktuálne informácie

20.07.2017 21:53:09 vložil SPU Web Editor

Na SPU v Nitre sa zišli odborníci na výživu, kvalitu potravín a otázky zdravia spotrebiteľa

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, na príprave ktorého spolupracovala Wageningenská univerzita a Quadram Institute Bioscence. Cieľom workshopu bolo zhodnotiť pripravenosť SPU v Nitre na vstup do medzinárodného konzorcia zameraného na výživu.

Čítať ďalej…

20.07.2017 15:57:46 vložil SPU Web Editor

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku hodnotili priebeh žatvy

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. navštívili 13. júla Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, aby sa oboznámili s priebežnými výsledkami tohoročnej žatvy.

Čítať ďalej…

20.07.2017 13:50:26 vložil SPU Web Editor

Spolupráca s NKÚ pri kontrole systému financovania živočíšnej výroby

Na pôde univerzity bola 10. júla podpísaná Zmluva o dielo medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Čítať ďalej…

14.07.2017 16:18:47 vložil Renáta Chosraviová

Zo slávnostnej promócie študentov jubilejnej Nitrianskej letnej univerzity

Počas deviatich nezabudnuteľných dní zažili malí študenti Nitrianskej letnej univerzity pravú vysokoškolskú atmosféru v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyvrcholením ich prázdninového teoretického a praktického štúdia, ktoré im zážitkovou formou výučby ponúkli  naši pedagógovia, ako aj rôznych športových a poznávacích aktivít pod taktovkou zamestnancov univerzitných pracovísk, bola slávnostná promócia.

Čítať ďalej…

12.07.2017 12:23:34 vložil Renáta Chosraviová

Aj nová kniha o Nitre pripomína významnú úlohu našej univerzity

Začiatkom júla sa v rámci Pribinových slávností v Synagóge v Nitre uskutočnilo slávnostné uvedenie novej knihy Vladimíra Bártu a kol.: Nitra - Ako si ťa pamätáme 2. Aj v tejto publikácii vo viacerých príspevkoch cítiť významnú úlohu Vysokej školy poľnohospodárske (dnešnej SPU)  v Nitre od roku 1952, a to čo v živote vtedajších vysokoškolákov znamenala nitrianska Kalvária.

Čítať ďalej…