EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre

FEM: Fakultu povedie aj v nasledujúcom funkčnom období profesorka Elena Horská
22.06.2022 | SPU Web Editor
22.06.2022 | SPU Web Editor

FEM: Fakultu povedie aj v nasledujúcom funkčnom období profesorka Elena Horská

Akademický senát Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na svojom zasadnutí 21. júna 2022 zvolil Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú za dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 - 2027.

Z aktivít MŠ Klások: Naši škôlkari navštívili letisko v Janíkovciach
22.06.2022 | Renáta Chosraviová
22.06.2022 | Renáta Chosraviová

Z aktivít MŠ Klások: Naši škôlkari navštívili letisko v Janíkovciach

Deti z univerzitnej Materskej škôlky Klások dnes, 22. júna, navštívili letisko v Janíkovciach.

Odborníci zo siedmich krajín diskutovali o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky
20.06.2022 | SPU Web Editor
20.06.2022 | SPU Web Editor

Odborníci zo siedmich krajín diskutovali o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Ústav práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre v spolupráci s Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Európskou radou pre vidiecke právo CEDR zorganizovali v dňoch 16. a 17. júna 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023-2027.

Do jedného domu, ku jednému stolu. FS Zobor jubiluje
14.06.2022 | Renáta Chosraviová
14.06.2022 | Renáta Chosraviová

Do jedného domu, ku jednému stolu. FS Zobor jubiluje

Folklórny súbor ZOBOR, ktorý je súčasťou SPU v Nitre od jeho založenia v roku 1956, tento rok oslavuje 66. výročie. Súbor patrí medzi najstaršie a najznámejšie folklórne telesá na Slovensku. Reprezentuje univerzitu a mesto a prezentuje tradície a hodnoty, z ktorých vychádzame.

Absolventi Fakulty ekonomiky a manažmentu z roku 1972 si prevzali zlaté diplomy
13.06.2022 | SPU Web Editor
13.06.2022 | SPU Web Editor

Absolventi Fakulty ekonomiky a manažmentu z roku 1972 si prevzali zlaté diplomy

Päťdesiatdva absolventov študijného odboru prevádzka a ekonomika, ktorí promovali v roku 1972 na Fakulte ekonomiky a manažmentu, sa 10. júna zišlo na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnilo na slávnostnej zlatej promócii.

 • logo invest alliance
 • logo invest 4 excellence
 • QS World University Rankings - logo
 • logo The WUR
 • logo UI green metric
 • logo scimago
 • logo eit food
 • logo viamo
 • vedecke casopisy SPU v Nitre
 • logo Polnohospodar
 • logo Rolnicke noviny
 • logo sledujte univerzitne vcely
EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti postdoktorandov Správy o realizácií praxe a zapojenie externých zainteresovaných strán do vzdelávania Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl Voľnočasové aktivity

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Stratégia internacionalizácie Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY