EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/vhosts/web-new.uniag.sk/themes/front.php on line 296
Vraking opäť bodoval
09.01.2013 | Renáta Chosraviová
09.01.2013 | Renáta Chosraviová

Vraking opäť bodoval

Exteriérová inštalácia historického traktora Zetor 25 v areáli SPU vznikla v septembri 2012 v rámci študentského projektu VraK(ing), podporeného spoločnosťou Telefónica prostredníctvom grantového programu O2 Think Big, Orange, Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzormi, s cieľom revitalizovať a obnoviť park, a tak prilákať študentov do vonkajších  priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať.
• video •

Koncert na dobročinné účely
13.12.2012 | Renáta Chosraviová
13.12.2012 | Renáta Chosraviová

Koncert na dobročinné účely

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutočnil 12. decembra pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok  venovaný Správe zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti a mládež. • video •

Medzinárodné sympózium VUA
11.12.2012 | Renáta Chosraviová
11.12.2012 | Renáta Chosraviová

Medzinárodné sympózium VUA

Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Poľnohospodárska univerzita vo Varšave (SGGW) organizovali 6. decembra vo Varšave Medzinárodné sympózium VUA na tému Udržateľný rozvoj a agropodnikanie. Zúčastnilo sa na ňom 50  zástupcov zo 14 univerzít z 10 krajín.

Rektorovi Petrovi Bielikovi udelili Cenu mesta Nitry
03.12.2012 | Renáta Chosraviová
03.12.2012 | Renáta Chosraviová

Rektorovi Petrovi Bielikovi udelili Cenu mesta Nitry

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas neho primátor Nitry Jozef Dvonč udelil Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dostal cenu za bohatú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu, výrazný rozvoj vysokého školstva a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte.

Na SPU v Nitre vznikne nové výskumné centrum
29.11.2012 | Renáta Chosraviová
29.11.2012 | Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre vznikne nové výskumné centrum

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  sa 27. – 28. novembra zúčastnil na prvom fóre Európskej stratégie pre Dunajský región organizovanom vládou spolkovej krajiny Bavorsko a Európskou komisiou, ktoré sa konalo v Regensburgu v Nemecku. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy o pripojení SPU k sieti Dunajských technologických centier.

EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti postdoktorandov Prax Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl Voľnočasové aktivity

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY