EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/vhosts/web-new.uniag.sk/themes/front.php on line 296
Európska univerzita v Kyjeve má záujem o spoluprácu
02.04.2014 | Renáta Chosraviová
02.04.2014 | Renáta Chosraviová

Európska univerzita v Kyjeve má záujem o spoluprácu

Z iniciatívy riaditeľa Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, n.o., Dr.h.c. JUDr. Jozefa Zaťka navštívila 2. apríla SPU v Nitre Ivanna Iedgarova, poradkyňa rektora pre medzinárodnú spoluprácu Európskej univerzity (EU) v Kyjeve, Ukrajina. Na pôde SPU ju v sprievode JUDr. J. Zaťka prijal Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Celouniverzitný Deň kariéry na SPU už po štvrtý raz
01.04.2014 | Renáta Chosraviová
01.04.2014 | Renáta Chosraviová

Celouniverzitný Deň kariéry na SPU už po štvrtý raz

Pre študentov, ktorí nechcú nechať svoju budúcu kariéru v rukách náhody, SPU v Nitre už tradične organizuje Deň kariéry. Tohtoročný celouniverzitný štvrtý ročník sa konal 1. apríla. Cieľom je spojiť teóriu s praxou. Ide najmä o možnosť pre študentov a budúcich absolventov SPU oboznámiť sa s ponukami práce, pre firmy a organizácie prezentovať seba a svoju činnosť.

Ku Dňu učiteľov rektor ocenil sedem osobností
31.03.2014 | Renáta Chosraviová
31.03.2014 | Renáta Chosraviová

Ku Dňu učiteľov rektor ocenil sedem osobností

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa už všeobecne spája s vyjadrovaním vďaky a úcty pedagógom vychovávajúcim naše budúce generácie, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdal 31. marca ďakovný list 6 pedagógom, za celouniverzitné pracoviská bola ocenená riaditeľka Študentských domovov a jedální pri SPU v Nitre.

Veľkou medailou sv. Gorazda ocenili prof. Daniela Bíra
31.03.2014 | Renáta Chosraviová
31.03.2014 | Renáta Chosraviová

Veľkou medailou sv. Gorazda ocenili prof. Daniela Bíra

Veľké, Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy si 28. marca na Deň učiteľov z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzalo 91 učiteľov a pracovníkov školstva. Medzi 35-timi ocenenými Veľkou medailou sv. Gorazda bol aj  Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov SPU v Nitre.

Slovo rektora ku Dňu učiteľov
27.03.2014 | Renáta Chosraviová
27.03.2014 | Renáta Chosraviová

Slovo rektora ku Dňu učiteľov

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám pri príležitosti 28. marca - Dňa učiteľov poprial všetko najlepšie a poďakoval sa vám za zodpovednú a náročnú vzdelávaciu a výchovnú prácu, ktorú pre našich študentov a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť vykonávate.

EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti postdoktorandov Prax Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl Voľnočasové aktivity

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY