EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Dni otvorených dverí na SPU: Príďte a spýtajte sa, čo vás zaujíma!
16.01.2023 | Renáta Chosraviová
16.01.2023 | Renáta Chosraviová

Dni otvorených dverí na SPU: Príďte a spýtajte sa, čo vás zaujíma!

Už o niekoľko dní sa postupne otvoria dvere na všetkých šiestich fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre záujemcov o štúdium. Dni otvorených dverí sú skvelou príležitosťou ujasniť si všetko, čo potrebujete vedieť, než sa definitívne rozhodnete. Príďte a spýtajte sa, čo vás zaujíma!

SPU vyplatila talentovaným študentom štipendiá z Plánu obnovy
27.01.2023 | Renáta Chosraviová
27.01.2023 | Renáta Chosraviová

SPU vyplatila talentovaným študentom štipendiá z Plánu obnovy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vyplatila 11 talentovaným študentom a 13 nadpriemerným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia štipendium z Plánu obnovy. Na univerzite študujú v prvom roku štúdia.

Na FZKI plánujú vybudovať Živé laboratórium zelených inovácií
20.01.2023 | Renáta Chosraviová
20.01.2023 | Renáta Chosraviová

Na FZKI plánujú vybudovať Živé laboratórium zelených inovácií

Zelené inovácie sú v súčasnej inovatívnej praxi aktívne uplatňované vo svete, ako aj na Slovensku, priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách. Budú aj súčasťou Živého laboratória zelených inovácií, ktoré v priebehu poldruha roka vznikne na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Vybudované bude v rámci projektu RelmaGlne Living Lab, financovaného z Nórskych grantov.

Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ potvrdila prijatie žiadosti SPU v Nitre
20.01.2023 | SPU Web Editor
20.01.2023 | SPU Web Editor

Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ potvrdila prijatie žiadosti SPU v Nitre

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne potvrdila prijatie podanej žiadosti SPU v Nitre o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z., ktorá bola podaná 22. decembra 2022 v 170 študijných programoch a 14 odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.

O možnostiach slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce
18.01.2023 | SPU Web Editor
18.01.2023 | SPU Web Editor

O možnostiach slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách. Cieľom informačného seminára, ktorý sa uskutočnil 17. januára na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, bola prezentácia možností slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce, zvýšenie povedomia o existujúcich výskumných partnerstvách a poskytnutie informácií o štipendiách, výmenných programoch a podporných mechanizmoch pre spoluprácu s USA.

 • logo invest alliance
 • logo invest 4 excellence
 • QS World University Rankings - logo
 • logo The WUR
 • logo UI green metric
 • logo scimago
 • logo eit food
 • logo viamo
 • vedecke casopisy SPU v Nitre
 • logo Polnohospodar
 • logo Rolnicke noviny
 • logo sledujte univerzitne vcely
EN

Úvodná stránka

Štúdium

Študuj na SPU! Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti postdoktorandov Prax Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl Voľnočasové aktivity

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY