Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet štúdium v akademickom roku 2021/2022

Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet štúdium v akademickom roku 2021/2022 je otvorené v termíne od 24.2.2021 do 21.3.2021.

Pre viac informácií navštívte link https://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-2/

Jdi zpět