Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 24. február 2021 – 21. marec 2021

 

Typy ponúkaných mobilít za účelom štúdia:

 

A: PhD mobility v trvaní 3 mesiace

1. Čína, Shandong Agricultural University, prednostne študent FAPZ, odbor poľnohospodárstvo, biológia, 1 miesto

2. Kostarika, University of Costa Rica, prednostne študent FEŠRR, odbor poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 1 miesto (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

3. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, odbor poľnohospodárstvo, obchod a podnikanie, 1 miesto

4. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne študent FBP, odbor poľnohospodárstvo 2 miesta (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

 

B: inžinierske mobility v trvaní 3 mesiace

1. Albánsko, Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse, prednostne študent FEM, odbor ekonómia, obchod a podnikanie, 1 miesto

2. Japonsko, Kagoshima University, odbor poľnohospodárstvo, ekonómia, obchod a podnikanie, sociológia a kultúrne vedy, 1 miesto

3. Kuba, Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez", odbor poľnohospodárstvo, 2 miesta

4. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, odbor poľnohospodárstvo, obchod a podnikanie, 1 miesto

5. Peru, Universidad Nacional Agraria La Molina, prednostne študent FEŠRR, odbor poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 1 miesto

 

Výška finančnej podpory na mobilitu:

 • Individuálna podpora 700 EUR/mesiac
 • Príspevok na cestovné podľa vzdialenostného pásma

 

 

Prihlasovanie na mobilitu:

Prihlášku spolu s ostatnými prílohami pošlite formou e-mailu na adresu eva.trabalikova@uniag.sk podľa nasledovného zoznamu:

 • 1-krát vyplnená prihláška (dokument č.8)
 • 1-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
 • 1-krát motivačný list v anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu)
 • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov aktuálneho stupňa štúdia vrátane zimného semestra 2020/2021 v anglickom jazyku
 • 1-krát jazykový certifikát (v prípade, že nejaký máte)
 • 1-krát súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument č.9)

 

Kritériá výberu:

 • študijné výsledky
 • motivácia
 • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite
 • súlad so študijným zameraním

V sporných prípadoch budú mať prednosť uchádzači, ktorí na danom stupni štúdia ešte na mobilite neboli (do úvahy sa berú mobility  v rámci programu ERASMUS+ štúdium)

 

Výsledky výberu:

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii Výberové konanie.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov