Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Máločo dokáže vytvoriť krajšiu atmosféru jari ako žiarivo žlté kvety narcisov. V záhonoch pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré na jeseň vysadili  študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s pracovníkmi Botanickej záhrady, zakvitli v týchto dňoch stovky žltých hlávok.

vložil: SPU Web Editor

Zaujíma vás, aké služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

vložil: SPU Web Editor

Máte záujem urobiť niečo pre kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre? Kliknite na dotazníkový prieskum a dajte si s nami krátky trojboj!

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

vložil: SPU Web Editor

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželala ku Dňu učiteľov a vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu. Na povolanie učiteľa sa vždy kládli veľké požiadavky. Avšak v súčasnej pohnutej dobe sa od pedagóga vyžaduje byť profesionálom, ovládajúcim nielen najmodernejšie technológie a metodiky vzdelávania, ale aj schopnosť analyzovať podstatu hlbokých zmien a procesov prebiehajúcich v spoločnosti, ktoré život prináša.