Aktuálne informácie

24.08.2017 15:38:34 vložil Renáta Chosraviová

Informačný úľ na SPU monitoruje život včiel v mestskom prostredí

Zamestnanci Centra informačných a komunikačných technológií (CIKT) SPU v Nitre – Ing. Ľuboš Határ a Ing. Marek Urban vytvorili malé elektronické zariadenie - „informačný úľ“ a internetovú stránku na monitorovanie života včiel uprostred mesta. Monitorovanie spustili 21. júla, relevantné dáta získali od začiatku augusta.

Čítať ďalej…

17.08.2017 17:33:36 vložil Renáta Chosraviová

SPU sa aj tento rok úspešne prezentuje na výstave Agrokomplex

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentuje na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa  koná od 17. do 20. augusta pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čítať ďalej…

16.08.2017 14:23:02 vložil Renáta Chosraviová

Za profesorom Júliusom Ševčíkom

S ľútosťou oznamujeme, že nás 16. augusta 2017 vo veku 88 rokov navždy opustil bývalý kolega a dekan Prevádzkovo ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre prof. Ing. Július Ševčík, CSc.

Čítať ďalej…

15.08.2017 16:24:16 vložil Renáta Chosraviová

Stanovisko rektorov výskumných univerzít a SAV k tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom školstva

Zástupcovia siedmich výskumných univerzít a Slovenskej akadémie vied sa v pondelok 14. augusta stretli s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom, aby s ním rokovali o ďalších krokoch smerujúcich k uvoľneniu zablokovaných štrukturálnych fondov na výskum a vývoj.

Čítať ďalej…

15.08.2017 11:55:30 vložil Renáta Chosraviová

Závery stretnutia ministra školstva so zástupcami univerzít, SAV a Klubu 500 na tému Otvorená veda

V Bratislave sa 14. augusta konalo stretnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu SR so zástupcami univerzít, SAV a Klubu 500 na tému Otvorená veda.

Čítať ďalej…