ZAMESTNANCI CUŠ

Vedúci CUŠ:

PaedDr. Ľubomír URBAN - lubomir.urban@uniag.sk

Lektori:

Mgr. Roman HRNČÁR, PhD - roman.hrncar@uniag.sk


Mgr. Igor GAVALOVIČ - igor.gavalovic@uniag.sk

Mgr. Lucia CIVÁŇOVÁ - lucia.civanova@uniag.sk

Mgr. Daniel MIKUŠOVIČ - daniel.mikusovic@uniag.sk

 

Odborný referent:

Ing. Ľubica MIKLOVÁ - lubica.miklova@uniag.sk

 
Ostatní TH pracovníci:

Eva BREZOVANOVÁ
Mária LUKACSOVICSOVÁ
Oľga NEMČIČOVÁ