Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu

Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu -- výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO

 • Názov projektu

  Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu
 • Doba realizácie projektu

  09/2010- 05/2013
 • Cieľ projektu

  Skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v oblasti "Bielo-Zelenej Biotechnológie" vytvorením špičkového centra excelentnosti
 • Špecifické ciele projektu

  Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti

  Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT štruktúrou

  Integrácia centra excelentnosti do medzinárodných sietí a realizácia excelentného výskumu v spolupráci s výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta
 • Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

  1 299 900 EUR
 • Projektový manažér na SPU v Nitre

  doc. RNDr. Dana URMINSKÁ, CSc.

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja