Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre

Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre - výzva OPVaV-2008/5.1/02-SORO

  • Názov projektu


Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre

  • Doba realizácie projektu


07/2009-12/2011

  • Cieľ projektu


Modernizácia vnútorných vyučovacích priestorov a nákup modernej informačno-komunikačnej technológie za účelom zlepšenia vzdelávacích podmienok a vzdelávacieho procesu.

  • Aktivity projektu


1.1 Nákup informačno-komunikačných technológií a vybudovanie štruktúrovaných kabeláží

2.1 Realizácia stavebných prác - prestavba laboratória AC 05 na poslucháreň, stavebné úpravy prednáškovej miestnosti, Hospodárska ulica

3.1 Rekonštrukcia výťahov a inštalácia šikmých schodiskových plošín Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

 

  • Fotogaléria


Fotodokumentácia priebehu realizácie aktivít projektu

 
 Kód ITMS: 26250120020Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja