Ľudské zdroje a kvalita na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - LUZK SPU

Ľudské zdroje a kvalita na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - LUZK SPU

 • Názov projektu

  Ľudské zdroje a kvalita na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 • Doba realizácie projektu

  08/2010 - 04/2013
 • Cieľ projektu

  Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť neustálu adaptáciu SPU v Nitre na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu trvalého zlepšovania.
 • Aktivity projektu

  1.1 Zvýšenie kvality riadenia a komunikácie manažmentu univerzity

  1.2 Vytvorenie vnútorného modelu systému manažérstva kvality na SPU v Nitre

  2.1 Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií

  2.2 Zvyšovanie informačnej gramotnosti

  2.3 Vzdelávanie v projektovej činnosti

  2.4 Zvyšovanie odbornosti v oblasti prípravy a vyhodnocovania vedeckých experimentov
 • Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

  974 362,09 EUR

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu