Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2021/2022

TERMÍN:

15.januára 2021 - 10.februára 2021

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať !!!

PRIHLÁŠKA:

 • 1-krát prihlášku vyplníte on-line na adrese https://studyabroad.sk podľa návodu POSTUP PRED VÝBEROM. Prípadné otázky pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Help desk portálu  STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404; podpora@studyabroad.sk)
 • 1-krát štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku / anglickom jazyku
 • 1-krát motivačný list v slovenskom jazyku / anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu, ktorú máte uvedenú ako prvú v poradí)
 • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2020/2021  - verzia z UIS-u, ktorú si sami stiahnete zo systému
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument je priložený na stiahnutie)

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite

VÝSLEDKY:

Predbežné výsledky výberového konania budú zaslané emailom.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

POSTUP PODÁVANIA PRIHLÁŠKY ONLINE

 1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu - štúdium sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii Vám príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link. 
Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

V prípade, ak už ste na STUDYABROAD.SK registrovaní, tak rovno idete na KROK VYPLNENIE APPLICATION FORM.

 

 1. Krok: Vyplnenie Application Form

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška - "Application Form" na stránke https://studyabroad.sk/.

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Štátna príslušnosť, národnosť : dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom;
 • Špecializácia– uveďte študijný odbor
 • E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník : v akademickom roku 2020/2021;
 • Priemery : vyplňte priemery podľa výpisu známok - Transcript of Records, za každý ročník samostatne
 • Výber univerzít : vyberte tri univerzity zoradené podľa priority
 • Do poľa "Notes" môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN, alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe... a pod.

Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo SUBMIT), študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

 

 1. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • výpis skúšok za všetky doterajšie ročníky - povinná príloha
 • motivačný list v slovenskom/anglickom jazyku  – povinná príloha
 • CV v slovenskom/anglickom jazyku – povinná príloha
 • jazykový certifikát – nepovinná príloha
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 1. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Application Form a priložení všetkých príloh študent stlačením tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná” a vtedy ju Zahraničné oddelenie bude môcť skontrolovať po formálnej stránke a v prípade potreby poslať späť na prepracovanie alebo posunúť do výberu.
Pokiaľ prihláška nevyhovuje kritériám, stav prihlášky sa zmení na „Neakceptovaná“. V takom prípade sa študent nedostane do výberového konania. Pokiaľ prihláška vyhovuje kritériám mobility, stav prihlášky sa zmení na „Akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku, ktorým je výberové konanie.  

MANUÁL K ONLINE PRIHLASOVANIU CEZ STUDY ABROAD (dokument č.9)