COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zverejnila výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2022 v rámci špecializovaného výskumného programu na podporu agrárnej vedy a výskumu. Výzva bude otvorená do 10. septembra.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. apríla 2021 vo veku 88 rokov navždy odišiel prof. Ing. Bohumil Procházka, CSc., dekan bývalej Mechanizačnej fakulty VŠP v Nitre, ktorý sa výraznou mierou podieľal  na jej vzniku a rozvoji.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla dvadsaťosem nových profesorov, medzi nimi deviatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

napísal

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs je aktivita implementovaná partnermi EIT Food v rokoch 2019-2021 a koordinovaná Varšavskou univerzitou. Tento projekt zapája cieľovú skupinu spotrebiteľov do predkonkurenčných fyzických, príp. online stretnutí zameraných na spoločné tvorenie, ktoré sú časovo obmedzené a zamerané na vývoj nových konceptov výrobkov.

napísal

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) opäť schválil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako EIT Food Hub. Aj tento rok bude môcť SPU v Nitre používaním loga EIT Food Hub prispievať k rozvoju nových podnikateľských talentov, podporovať ich inovatívne nápady a rozširovať aktivity v súlade s potravinovou stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT.

SPU v Nitre – Zelená univerzita