COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, 18. októbra prezentoval vedeniu SPU zrekonštruované priestory na veľkokapacitnej farme v Oponiciach, ako aj ďalšie plány do budúcnosti, súvisiace s výstavbou agroturistického zariadenia.

napísal

Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika a priority Európskeho parlamentu v tejto oblasti boli hlavnou témou Fóra občanov, ktoré 15. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

napísal

SPU v Nitre a Biskupský úrad v Nitre uzatvorili 3. októbra zmluvu o vzájomnej spolupráci. Partnerstvo podporujúce činnosť v oblasti vzdelávania a kultúry podpismi spečatili rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a nitriansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

napísal

Pod záštitou rektora SPU v Nitre prof. Petra Bielika sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2012/2013 a osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil dňa 26. septembra 2012 koncert SPUFEST

napísal

Dňa 24. septembra 2012 navštívil SPU v Nitre námestník ministra vysokoškolského vzdelávania, vedy a techniky z Kene, Dr. Kilemi Mwiria, spolu so zástupcami veľvyslanectva republiky Keňa v Rakúsku.

SPU v Nitre – Zelená univerzita