COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vzácneho životného jubilea – 90 rokov – sa dnes, 14. mája, dožíva prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik Slovenskej akadémie vied, čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zakladateľ slovenskej pedológie – vedy o pôde, ale aj politik a diplomat.

napísal

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a odvtedy prešlo niekoľkými úpravami. V súčasnosti prebiehajú stavebné  práce, ktoré zahŕňajú kompletnú obnovu zrkadliska vrátane keramických obkladov do pôvodnej farebnej kombinácie a veľkosti, s premostením a cirkuláciou vody.

napísal

Koncertom Heľenine oči sa minulý týždeň (7. 5.) zavŕšil dvojtýždňový kolotoč podujatí Nitrianskych univerzitných dní 2021. Uskutočnili sa v online priestore a väčšina z nich zaujala.

napísal

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí ide aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie areálu.

SPU v Nitre – Zelená univerzita