COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitnou organizáciou OZ bola organizátorom tohtoročného futbalového turnaja troch univerzít, ktorý sa uskutočnil 9. septembra na futbalovom štadióne v Janíkovciach. Víťaznú trofej si odniesla Technická univerzita vo Zvolene, druhú priečku obsadila SPU v Nitre a tretia bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Turnaj sa koná už od roku 1952 a striedavo ho organizujú všetky tri vysoké školy.

napísal

Na pôde SPU v Nitre sa 8. septembra konalo ustanovujúce zasadnutie Rady vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania SPU v Nitre (Rady kvality), ktorá je jedným z vrcholných  nezávislých orgánov pre zabezpečovanie súladu vnútorného systému kvality vzdelávacích činností, vedeckovýskumných činností, habilitačných a inauguračných konaní a ďalších súvisiacich činností a sústavný rozvoj univerzity a jej súčastí v týchto oblastiach.

napísal

O novom vedení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rozhodli delegáti 34. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa konalo 7. septembra v Nitre. Zúčastnila sa na ňom aj rektorka SPU Klaudia Halászová.

napísal

V rámci organizačných zmien od 1. septembra 2021 vznikli na SPU v Nitre na všetkých šiestich fakultách ústavy, ktoré organizačne nahradili doterajšie katedry. Tiež boli novozriadené dve univerzitné centrá.

napísal

Kosenie Kopaneckých lúk

Tradičné kosenie ručnou kosou je najšetrnejším, najefektívnejším a najekologickejším spôsobom regulácie výšky porastov kvitnúcich lúk a stupňa biodiverzity rastlín. Kopanecké lúky v katastri obce Vernár patria k druhovo najbohatším lúkam na svete a držia rekord v počte identifikovaných a botanikmi potvrdeným počtom druhov vyšších rastlín. Do ich kosenia sa zapojil aj Denis Bechera a Simona Poluchová, študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

SPU v Nitre – Zelená univerzita