COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Prof. Guido Van Huylenbroeck, dlhoročný spolupracovník našej univerzity pôsobiaci na Univerzite v Gente v Belgicku, bol 18. novembra, 2020 ocenený Európskou asociáciou poľnohospodárskych ekonómov (EAAE). Ocenenie získal za dosiahnutú vysokú profesionalitu v oblasti poľnohospodárskej ekonomiky a rozvoja vidieka, ako aj za výskumno-vzdelávací prínos v tejto oblasti na európskej úrovni.

napísal

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako partner výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci Horizontu 2020, spolu so svojimi partnermi odštartovala unikátny projekt zameraný na redukciu potravinového odpadu, výsledkom ktorého má byť vzorový model pre ostatné krajiny.

napísal

Na Slovensku od roku 2001 slávime 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Sloboda nie je samozrejmosť, treba ju neustále kultivovať.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala projekt s názvom Kreatívne centrum SPU. Celkové oprávnené výdavky by mali dosiahnuť vyše šesť miliónov eur, SPU sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním. V rámci nového projektu univerzita vybuduje kreatívne centrum, ktoré sa prioritne bude orientovať na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru, reklamu a marketing.

napísal

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Záštitu nad podujatím prevzali dekani všetkých troch fakúlt: doc. Peter Ondrišík, prof. Norbert Lukáč a prof. Dušan Igaz.

SPU v Nitre – Zelená univerzita