COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre so zármutkom prijala správu, že 20. februára 2021 vo veku 59 rokov zomrel Ing. Ľubomír Petrák, CSc., člen Správnej rady SPU v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA). Uskutočnila sa od 25. januára do 5. februára.

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu pozýva všetkých záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. februára 2021 o 15.00 h.

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí pod názvom Klikni – Navštív – Študuj, ktorý sa uskutoční 12. februára.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. februára 2021.

SPU v Nitre – Zelená univerzita