COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Program Baltickej Univerzity vo februári vyhlásil výzvu pre študentov, ktorí majú záujem stať sa BUP veľvyslancom vo vlastnej krajine, aktívne sa zapájať do tvorby aktivít BUP a rovnako sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní. Na výzvu reagovali aj naši študenti. Na tento post boli vybrané dve študentky: Ing. Marina Valenćiková (FEŠRR) a Simona Halásova (FEM).

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre pozýva všetkých záujemcov o štúdium na online FB podujatie Spoznaj fakultu. Uskutoční sa 25. marca 2021 od 18.00 h, info na https://fb.watch/4s72WPvig5/

napísal

Na základe dobrej spolupráce s praxou, ktorá sa v nedávnom období prejavila realizovaním výskumu preferencií  a vnímania nutričných informácií na obaloch výrobkov pre spoločnosť Kaufland, sa rozvinula iniciatíva zapojenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do novovznikajúcej Pro Nutri-Score Aliancie.

napísal

Európsky patentový úrad udelil SPU v Nitre v januári tohto roku európsky patent EP 3353873 Method and Device for Electric Power Supply of a Single Phase Appliance During a Failure of One or Multiple Phases (Metóda a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz).

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 18. marca 2021 o 9.00 a 13.00 h

SPU v Nitre – Zelená univerzita