COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16. apríla 2021 od 10.00 do 12.00 h.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová ocenila šiestich pedagógov: doc. Olega Paulena (FZKI), doc. Ivetu Zentkovú (FEM), doc. Ondreja Lukáča (TF), doc. Luciu Palšovú (FEŠRR), Ing. Jozefa Čaplu, PhD. (FBP) a prof. Magdalénu Lacko-Bartošovú (FAPZ). Ďakovné listy si prevzali 8. apríla z rúk prorektora pre vzdelávanie prof. Milana Šimka.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 29. marca 2021 nás vo veku nedožitých 88 rokov navždy opustil bývalý dlhoročný kolega a jeden zo zakladateľov Botanickej záhrady SPU  doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.

napísal

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pozýva záujemcov o štúdium na online deň otvorených dverí Spoznaj svoju budúcu fakultu, ktorý sa uskutoční 1. apríla 2020 o 15.00 h. Nebude chýbať ani súťažný kvíz, so zaujímavými cenami pre víťazov. Viac informácií na https://bit.ly/3eYLwyy.

napísal

Program Baltickej Univerzity vo februári vyhlásil výzvu pre študentov, ktorí majú záujem stať sa BUP veľvyslancom vo vlastnej krajine, aktívne sa zapájať do tvorby aktivít BUP a rovnako sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní. Na výzvu reagovali aj naši študenti. Na tento post boli vybrané dve študentky: Ing. Marina Valenćiková (FEŠRR) a Simona Halásova (FEM).

SPU v Nitre – Zelená univerzita