COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na pôde univerzity sa 3. mája konalo slávnostné stretnutie novovymenovaných profesorov s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou.

napísal

Dosiahnutie udržateľnej výroby potravín je kľúčom k naplneniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V rámci Programu Baltických univerzít prebieha v týchto dňoch online študentská konferencia na tému Sustainable Food production in Conditions of Climate Change, ktorá spojila viac ako šesťdesiat účastníkov z dvanástich krajín sveta.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novovznikajúci Ústav záhradníctva.

napísal

"Ešte nikdy nepotrebovalo Slovensko mladých vzdelaných poľnohospodárov tak veľmi ako v súčasnosti. Odvetvie starne a pýta si čerstvú krv v záujme zachovania dobrého života pre všetko obyvateľstvo. Ako zakoreniť mládež unikajúcu do miest na vidieku a vrátiť mu perspektívu? To je tvrdý oriešok aj pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre",  zamýšľa sa v článku uverejnenom 28. apríla 2021 v denníku Pravda jeho autor, Jozef Sedlák.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 29. apríla dvadsaťšesť nových profesorov. Vymenovací dekrét profesorky v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky si prevzala prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., z Katedry hospodárskej politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu.

SPU v Nitre – Zelená univerzita