COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a odvtedy prešlo niekoľkými úpravami. V súčasnosti prebiehajú stavebné  práce, ktoré zahŕňajú kompletnú obnovu zrkadliska vrátane keramických obkladov do pôvodnej farebnej kombinácie a veľkosti, s premostením a cirkuláciou vody.

napísal

Koncertom Heľenine oči sa minulý týždeň (7. 5.) zavŕšil dvojtýždňový kolotoč podujatí Nitrianskych univerzitných dní 2021. Uskutočnili sa v online priestore a väčšina z nich zaujala.

napísal

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí ide aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie areálu.

napísal

Poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré je najviac postihnuté klimatickými zmenami. O ich dopadoch na agrosektor, postavenie malých farmárov, ako aj možnostiach účinnej pomoci poľnohospodárom zo strany štátu sa hovorilo v online diskusii s farmármi. Prebehla 4. mája v rámci Nitrianskych univerzitných dní. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre ju zorganizoval EURACTIV Slovensko.

napísal

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.

SPU v Nitre – Zelená univerzita