COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.

napísal

Na pôde univerzity sa 3. mája konalo slávnostné stretnutie novovymenovaných profesorov s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou.

napísal

Dosiahnutie udržateľnej výroby potravín je kľúčom k naplneniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V rámci Programu Baltických univerzít prebieha v týchto dňoch online študentská konferencia na tému Sustainable Food production in Conditions of Climate Change, ktorá spojila viac ako šesťdesiat účastníkov z dvanástich krajín sveta.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novovznikajúci Ústav záhradníctva.

SPU v Nitre – Zelená univerzita