COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravila na začiatku nového akademického roka 2020/2021.

napísal

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva sa od 8. do 10. septembra uskutočnilo odborné vzdelávanie v rámci kurzu Arboristika.

napísal

Na zasadnutí vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra, odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty docentov piatim pedagógom: doc. Ľube Ďurišovej, doc. Cyrilovi Hrnčárovi, doc. Ivanovi Tkáčovi, doc. Rudolfovi Abrahámovi a doc. Miroslavovi Macákovi.

napísal

V uplynulých dňoch (17. - 18. 9.) sa konal ON-LINE Summit autonómnych vozidiel (Autonomous Vehicles Summit), ktorý organizovala firma J. C. Trade Bridge International pod záštitou Európskej komisie a Centra vedecko-technických informácií SR. Prezentovala sa na ňom aj Technická fakulta (TF) SPU v Nitre.  

napísal

V Študentskom domove Mladosť SPU v Nitre prebehla počas prázdnin realizácia rekonštrukcie izieb na prvom a druhom poschodí.

SPU v Nitre – Zelená univerzita