COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

napísal

Rok 2020 môže Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre považovať za jeden z najúspešnejších v rámci svojej projektovej činnosti.

napísal

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutočnila online návšteva nitrianskeho regiónu. Podujatie poskytlo účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstavilo stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne.

napísal

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

napísal

Vo výstavných priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky sa 22. septembra konalo otvorenie participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby Vízie pre atraktívnejší vidiek.

SPU v Nitre – Zelená univerzita