COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities, spájajúcom  univerzity vo vyšehradskom priestore, ktoré aktívne pracujú na "zelených" riešeniach a motivujú svojich študentov zamýšľať sa nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Týka sa výrobkov, určených pre konzumentov, ktorých  tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené a vyžadujú osobitné potraviny.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 31. októbra 2020 nás vo veku 79 rokov opustil bývalý dlhoročný pedagóg, akademický funkcionár, uznávaný odborník a emeritný profesor SPU v Nitre prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.

napísal

V areáli univerzity sa 26. októbra začali stavebné práce. Nový šat dostane bazén pred Aulou SPU a modernizácia čaká aj vnútorné priestory všetkých troch blokov študentského domova Nová doba.

napísal

Z iniciatívy Katedry zeleninárstva, Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa uskutočnila revitalizácia priestorov v okolí pavilónu BZ v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

SPU v Nitre – Zelená univerzita