COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom. V kontexte zdravia rastlín sa treba hlbšie pozrieť najmä na nasledujúce témy: vplyv zdravia rastlín na bezpečnosť a kvalitu potravín, biodiverzitu ako základný systém pre zdravé rastliny, škodcov aktuálne ohrozujúcich rastlinné komodity pre výrobu potravín a plytvanie rastlinnými potravinami v celom potravinovom systéme.

napísal

Pri príležitosti Svetového dňa potravín, 16. októbra, navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Vyzdvihol činnosť univerzity a na jej pôde zároveň prezentoval aj nový projekt z dielne ministerstva školstva.

napísal

Svetové deň potravín, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu potravín a výživy prispieva k zabezpečeniu zdravých, kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín.

napísal

Mottom  tohtoročného Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila na 16. októbra Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, je: „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.“ Tento rok si pripomenieme už 75. ročník.

napísal

Potravinársky priemysel sa mení čoraz intenzívnejšie. Popularita rastlinnej stravy výrazne rastie a stále viac obchodných reťazcov, sietí reštaurácií, ale aj výrobcov potravín v nej nachádza obchodný potenciál. Priestor na diskusiu o nových trendoch v oblasti rastlinných potravín a gastronómie a budúcnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku i vo svete ponúkla online konferencia Plant-Powered Perspectives Slovakia, na ktorej sa prezentoval aj EIT Food Hub na SPU v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita