COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

SPU v Nitre ukončila rekonštrukciu Študentského domova (ŠD) Nová Doba. Výška investície dosiahla 1,77 milióna eur, univerzita financovala rekonštrukciu zo zdrojov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

napísal

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Stal sa laureátom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo a okrem víťazstva v kategórii si odniesol špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

napísal

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa od 28. júna do 23. júla uskutočnila prípadová štúdia v rámci Medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).

napísal

Projekt so seniormi pokračuje. V rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu prebiehali počas mája na SPU v Nitre online semináre so staršími spotrebiteľmi.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).

SPU v Nitre – Zelená univerzita