COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na pôde Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 27. novembra uskutočnil dvanásty ročník súťaže Víno SPU 2020, do ktorej prihlásilo svoje produkty 26 výrobcov. Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

napísal

Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zorganizovala 10. decembra medzinárodnú vedeckú konferenciu, zameranú na analýzu súčasných problémov a rizík živočíšnej výroby z hľadiska technológie a welfare chovu hospodárskych zvierat.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku -  Nitra zorganizovala 8. decembra Vianočnú zbierku pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

napísal

Tvárou Erasmus+ za obdobie rokov 2014 - 2020 v kategórii Vysokoškolské vzdelávanie sa stala Mgr. Zuzana Kunová z Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov SPU v Nitre, ktorá vo verejnom hlasovaní získala najviac hlasov.

napísal

Profesor Marián Brestič a docent Marek Živčák z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2020,, čo ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku vo vednej oblasti Plant and Animal Sciences. Odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie plodín sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného stavu rastlín.

SPU v Nitre – Zelená univerzita