COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo kultúrnej činnosti.

napísal

Pri príležitosti osláv 25. výročia programu Erasmus a 15-ročného jubilea programu na Slovensku sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., uskutočnilo 19. novembra stretnutie s učiteľmi, ktorí v anglickom jazyku vyučujú zahraničných Erasmus študentov na SPU.

napísal

Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a manažmentom podniku.

napísal

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi  veľmi obľúbený hokejový zápas. Priaznivci ľadového hokeja sa zišli 12. novembra na zimnom štadióne, aby povzbudili svoju univerzitu. O prvé vhadzovanie puku sa postarali rektori, za SPU prof. Peter Bielik a za UKF prof. Libor Vozár.

napísal

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu navštívila 8. novembra 2012 zástupkyňa Európskej komisie z Riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, pani Natascha Sanders spolu s PhDr. Denisou Filkornovou z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v rámci monitorovacej návštevy programu Erasmus v SR.

SPU v Nitre – Zelená univerzita