COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenské vysoké školy sa pripravujú na otvorenie akademického roka 2021/2022 a na zaručenie bezpečného priebehu výučby a ďalších tvorivých činností. Vedenia VŠ budú v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva stanovovať podmienky pre plynulú výučbu. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky stanovené Covid automatom.

napísal

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan navštívil 23. augusta Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. S rektorkou Klaudiou Halászovou a ďalšími zástupcami univerzity diskutoval o súčasnom postavení SPU v celoslovenskom meradle, ako aj o pripravovaných zmenách v koncepcii agropolitiky a nastavení efektívnej vzájomnej spolupráce s univerzitou a výskumnou základňou.

napísal

Vydavateľstvo Slovenský chov v spolupráci s reláciou RTVS Farmárska revue a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre vyhlásilo v marci súťaž pre študentov stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Počas nasledujúcich šiestich týždňov mohli posielať do redakcie mesačníka Agrobiznis krátke videá, v ktorých priblížili svoj život a prácu doma na gazdovstve. Víťazov vyhlásili 21. augusta v Nitre počas výstavy Tradície slovenského vidieka.

napísal

Zamestnanci Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre - Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., a Ing. Jakub Pagáč, PhD., sa zúčastnili na rokovaní s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom. Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo 20. augusta v Bratislave, bola aktuálna problematika projektov samospráv v oblasti nástrojov na boj s klimatickou zmenou, revitalizáciou krajiny a agrolesníckych systémov hospodárenia.

napísal

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., (VPP SPU) so sídlom v Kolíňanoch vedie nový riaditeľ, súčasne konateľ, Ing. mpx. Ján Dzurjanin.  Do funkcie na základe výberového konania bol vymenovaný od 1. februára 2021. Zároveň bola na VPP zriadená aj dozorná rada, ktorá bude kontrolným orgánom spoločnosti.

SPU v Nitre – Zelená univerzita