COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom. Diplom o udelení vedeckej hodnosti "doctor scientiarum" si z jej rúk prevzala aj profesorka Marcela Capcarová.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade SPU v Nitre, odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“  prof.  Danielovi Bírovi, prof. Ondrejovi Debrecénimu, prof.  Jánovi Tomášovi a prof. Ing. Magdaléne Valšíkovej-Frey, PhD.

napísal

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži, ktorá zastrešuje 46 členských krajín sveta, produkujúcich víno, udeľovala 17. decembra online výročné ceny za publikácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva. Úspech zožala publikácia SPU v Nitre.

napísal

V  skleníku Botanickej záhrady SPU v Nitre vznikla rýchliareň jedlých a liečivých húb, ktorú má v gescii Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Stavebné úpravy boli financované z prostriedkov Grantovej agentúry SPU, prístrojové vybavenie na úpravu mikroklímy pre produkciu húb zasa prostredníctvom projektu MushROOM, podporeného Nadáciou Tatra banky.

napísal

Zrealizované a plánované investície, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, sa univerzite zúročili a v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings SPU v Nitre poskočila z 586. na 352. miesto a zaradila sa tak medzi top 500 svetových univerzít a top 10 univerzít v rámci V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

SPU v Nitre – Zelená univerzita