COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Záhony pred univerzitou

Trvalkové záhony pred SPU v Nitre zaujmú na prvý pohľad. Nielen pestrosťou druhov, farieb, ale aj svojimi tvarmi.

napísal

Kurz kvetinárstva

Botanická záhrada SPU v Nitre sa 17. - 21. mája stala priestorom pre realizáciu kurzu kvetinárstva.

napísal

Zapojenie seniorov do vývoja nového produktu na SPU v Nitre

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

napísal

Rektorka odovzdala dekréty novým docentom

Rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová 18. mája odovzdala dekréty dvom novým docentom.

napísal

Vzácneho životného jubilea – 90 rokov – sa dnes, 14. mája, dožíva prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik Slovenskej akadémie vied, čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zakladateľ slovenskej pedológie – vedy o pôde, ale aj politik a diplomat.

SPU v Nitre – Zelená univerzita