COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V Jazdeckom centre preverovali vedomosti budúcich študentov hipológie

Jedným zo  študijných programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, zameraným na štúdium biologických a fyziologických aspektov chovu koní, je bakalársky študijný program hipológia. Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2021-2022 sa uskutočnili 7. a 8. júna v Jazdeckom centre.

napísal

Dnes, 7. júna, si pripomíname Svetový deň bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD). Čo je jeho zmyslom a aké sú témy kampane priblížil prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý je aj členom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca.

napísal

Falling Walls Lab Slovakia

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2021. Online prihlasovanie je spustené.

napísal

Profesor Marián Brestič

Prof. Marián Brestič z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre je novým členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Navrhnutý bol na 14. rokovaní vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 2. júna na Úrade vlády SR v Bratislave.   

napísal

Celoslovenské dni poľa

SPU v Nitre je tradičným spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa. Desiaty ročník výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat sa uskutoční 8. a 9. júna 2021 v Seliciach. Okrem prehliadky poľnohospodárskej techniky a poľných pokusov čakajú na návštevníkov ukážky orby a poľných prác historickými traktormi a zaujímavé odborné prednášky.

SPU v Nitre – Zelená univerzita