COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravila na začiatku nového akademického roka 2020/2021.

napísal

Na zasadnutí vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra, odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty docentov piatim pedagógom: doc. Ľube Ďurišovej, doc. Cyrilovi Hrnčárovi, doc. Ivanovi Tkáčovi, doc. Rudolfovi Abrahámovi a doc. Miroslavovi Macákovi.

napísal

V Študentskom domove Mladosť SPU v Nitre prebehla počas prázdnin realizácia rekonštrukcie izieb na prvom a druhom poschodí.

napísal

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje každoročne súťaž o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS.

napísal

Starostlivosť o záhony a ich údržba sú súčasťou praktickej výučby budúcich záhradných architektov. Študenti tretieho ročníka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s pracovníkmi Botanickej záhrady SPU už dva týždne pred začiatkom semestra robia protiburinné opatrenia a dosádzajú trvalky v rozsiahlych záhonoch pred Aulou SPU.

SPU v Nitre – Zelená univerzita