COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 14. júla vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov, medzi nimi aj piatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola úspešná vo Výzve 2020 na projekty Európskych univerzít (ERASMUS+)  a ako jediná slovenská univerzita sa stala lídrom aliancie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance - INVEST.  Úsilie projektového tímu, ktorý pod vedením prof. Anny Bandlerovej  z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a v spolupráci s Rektorátom SPU projekt pripravil, bolo korunované úspechom.

napísal

S dodržaním prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sa 7. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali prvé tohtoročné promócie. Diplomy inžinierov získalo 103 študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorí v júni úspešne zložili štátne záverečné skúšky.

napísal

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy. Ohradzujeme sa voči nesprávnej interpretácii danej správy médiami, keďže informácia odznela v takom zmysle, akoby SPU boli práva odňaté z dôvodu pochybenia.

napísal

V rámci projektu EIT Food Hub sa 2. júla uskutočnil online tréning prezentačných zručností pod vedením biznis dizajnéra Adama Brocku. Mladí startupisti, finalisti regionálnej súťaže Demo Day EIT Food Innovation Prizes, si vyskúšali, ako čo najlepšie predstaviť svoje podnikateľské nápady, zamerané na inovácie v poľnohospodárstve a potravinárstve.

SPU v Nitre – Zelená univerzita