COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Ponuku zahraničnej stáže po absolvovaní štúdia v rámci programu Erasmus+ využil Ing. Dušan Bálint, absolvent Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorý momentálne pôsobí ako člen koordinačného tímu Programu baltických univerzít na najstaršej univerzite vo Švédsku - Upsalla Universitet.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa ako žiadateľ zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie - a vo vyhlásenej výzve uspela.

napísal

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas letného semestra príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe, ktorá patrí spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš. Medzi účastníkmi bola aj Stanislava Drotárová, študentka 1. ročníka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

napísal

Dokončenie žatvy odpradávna symbolizovalo ozdobovanie posledného snopu či venca. Žatevné vence, uvité  z klasov a stebiel najkrajšieho obilia a ozdobené kvetmi a stuhami, sú symbolom poctivej práce tých, ktorí zveľaďujú zem a starajú sa o náš každodenný chlieb.

napísal

Zdravé pôdy majú zásadný význam pre budúcnosť európskej produkcie poľnohospodárskych plodín. Najmä v intenzívnych produkčných systémoch sú choroby prenášané pôdou hlavným faktorom s negatívnym dopadom na zdravie pôd. Postupy vhodného striedania plodín a správnej poľnohospodárskej praxe umožňujú zlepšovať, obnovovať a udržiavať zdravie pôd v Európe.

SPU v Nitre – Zelená univerzita